Bakgrund och ändamål

Frivilligarbete inte alltid tillräckligt.
De flesta föreningar har historiskt byggt sin verksamhet på frivilliga krafter som gör ett ideellt arbete. Folk går med i föreningar för att de har liknande intressen och värderingar. Medlemskapen har ofta varit långvariga och i många fall livslånga. Så är inte längre verkligheten för många föreningar. En allmän trend är att de tappar medlemmar. Det har blivit svårare att få funktionärer att ställa upp utan ersättning. En del uppgifter är rent administrativa, som att hålla medlemsregistret uppdaterat och se till att få in medlemsavgifter. Bidrag från samhället utgör en stor andel av föreningarnas finansiering. Samhällets bidrag bygger i huvudsak på antal betalande medlemmar och på bidragsgrundande aktiviteter. Föreningen måste därför korrekt kunna redovisa betalande medlemmar. Kravet från samhället på korrekt redovisning ökar.    

Stiftelsens mål
Stiftelsen har som ett mål att främja utveckling av verktyg och metoder för att förenkla föreningars administration. Mot bakgrund av detta skall stiftelsens primära uppgift vara att skapa och underhålla en databas över Sveriges föreningar och medverka till att utveckla kostnadseffektiva lösningar för medlemsadministration. Stiftelsen skall därutöver medverka till forskning kring föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet och sprida kunskap om detta till beslutsfattare i landet.