Information för föreningar

En allmän trend är att föreningar tappar medlemmar och att det är svårare att få funktionärer att ställa upp för att göra de många frivilliga arbetsuppgifterna som krävs för att en förening skall bedriva sin verksamhet.  

Bidrag till landets föreningar baserar sig på antalet betalande medlemmar. Föreningarna har krav på sig att redovisa korrekt antal medlemmar och det kräver att föreningen alltid har ett uppdaterat medlemsregister.

Stiftelsen Föreningar i Sverige bildades för att medverka till att hitta lösningar som underlättar för föreningarnas administration och reducerar behovet av ideellt arbete.

Stiftelsens tre huvudsakliga uppgifter är
• Att skapa och underhålla en databas över Sveriges föreningar
• Att medverka till att utveckla kostnadseffektiva lösningar för medlemsadministration
• Att främja forskning kring Sveriges föreningar