Information

Föreningar i Sverige har sedan starten 2012 haft fokus på att utveckla metoder och tjänster för att förenkla Sveriges föreningars hantering av administration. Det är svårare att rekrytera frivilliga att hantera detta. Vi börjar närma oss en färdig tjänst. Tjänsten blir enkel, säker och prisvärd.
Ända sedan dag ett har vi arbetat koncentrerat med att bygga en databas över Sveriges ideella föreningar. Databasen är ett viktigt instrument i bland annat forskning kring Sveriges föreningars möjlighet att driva sin verksamhet. En kunskap som ska spridas vidare till landets beslutsfattare.