Myndighetssamarbeten

• Samordningsförbundet
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Kommunen
• Techsoup

Samarbete med Arbetsförmedlingen
Idén till projektet Stiftelsen Föreningar i Sverige föddes 2011. Arbetsförmedlingen var den organisation som stöttade vår ansökan till Samordningsförbundet sommaren 2012. Vi fick ett startbidrag av Samordningsförbundet för att starta och driva ett socialt företag.

Alla medarbetare och anställda har rekryterats via Arbetsförmedlingen som är med och finansierar vår verksamhet via arbetsplatsstöd för varje ny placering.

Samarbete med Samordningsförbundet
Samordningsförbundet gav oss ett startbidrag som gjorde det möjligt att få igång verksamheten.

Samarbete med Försäkringskassan
Vissa medarbetare har förutom arbetslöshet även medicinska skäl till att kunna hitta ett arbete på den normala arbetsmarknaden. Dessa medarbetare har kontakt både med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det är därför en naturlig del i vårt arbete att även samarbeta med försäkringskassan.

Samarbete med Kommunen
Vi har tidigare haft samarbete med Navet i Uppsala kommun och tagit emot en handfull personer hos oss.

Samarbete med Techsoup
Microsoft, Cisco, SAP är några företag som har särskilda donationsprogram. Det innebär att föreningar har en möjlighet att utan kostnad få donationer av programvaror och viss datautrustning om de uppfyller donationsreglerna. Techsoup administrerar detta och Stiftelsens samarbete med Techsoup har lett till att vi i vår verksamhet kan använda programvaror och datautrustning som vi annars inte skulle haft råd att göra.