Samarbetspartners

• Samordningsförbundet
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Kommunen
• Techsoup

Samarbete med Arbetsförmedlingen
Idén till projektet Stiftelsen Föreningar i Sverige föddes 2011. Arbetsförmedlingen var den organisation som stöttade vår ansökan till Samordningsförbundet sommaren 2012. Det var vid den tidpunkten vi sökte startbidrag för att starta och driva ett socialt företag.

Vi har lagt urvalsprocessen av nya medarbetare hos Arbetsförmedlingen. Dessa är med och finansierar vår verksamhet via arbetsplatsstöd för varje ny placering.

Samarbete med Samordningsförbundet
I ansökan till Samordningsförbundet skrev vi att vi räknar med att kunna placera 40 personer hos oss, samtliga med meningsfulla arbetsuppgifter i en arbetsmiljö som uppfyller kraven på en professionell arbetsplats.  

Samarbete med Försäkringskassan
Vissa medarbetare har förutom arbetslöshet även medicinska skäl till svårigheten med att hitta ett arbete. Dessa medarbetare har kontakt både med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det blir därför en naturlig del i vårt arbete att även samarbeta med försäkringskassan.

Samarbete med Kommunen
Vi har personer placerade hos oss som ett led i sin sociala och arbetsmässiga utveckling.

Samarbete med Techsoup
Microsoft, Cisco, SAP är några företag som har särskilda donationsprogram. Det innebär att föreningar har möjlighet att utan kostnad få donationer av programvaror och viss datautrustning om de uppfyller donationsreglerna. Techsoup administrerar detta och Stiftelsens samarbete med Techsoup har lett till att vi i vår verksamhet kan använda programvaror och datautrustning som vi annars inte skulle haft råd att göra.