Värdegrund

Stiftelsen Föreningar i Sverige är registrerat hos Tillväxtverket som ett socialt företag. Stiftelsen arbetar aktivt för att skapa meningsfulla arbetsuppgifter och anställningar för personer som står långt ifrån, alternativt utanför arbetsmarknaden. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten och dess personal. Stiftelsen har ingen ägare.

Tillsammans skapar vi möjligheter. Under en längre tid har våra medarbetare inte haft ett arbete att gå till, andra har av olika hälsoskäl tvingats avbryta en tidigare anställning. De kan behöva meningsfull arbetsträning för att lättare hitta ett arbete som passar deras arbetsförmåga. Gemensamt ger vi alla en värdefull nystart och bättre möjligheter till ett framtida arbete.