Värdegrund

Stiftelsen Föreningar i Sverige är ett socialt företag. Med det menas att verksamheten uppfyller alla regler för att få benämnas ett socialt företag. Stiftelsen arbetar aktivt för att skapa meningsfulla arbetsuppgifter och anställningar för personer som står utanför den vanliga arbetsmarknaden. Överskott återinvesteras i verksamheten och dess personal. Stiftelsen har ingen ägare.

Tillsammans skapar vi möjligheter. Under en tid har våra medarbetare inte haft ett arbete att gå till, andra har av olika hälsoskäl tvingats avbryta en tidigare anställning. De kan behöva meningsfull arbetsträning för att lättare hitta ett arbete som passar deras arbetsförmåga. Gemensamt ger vi alla en värdefull nystart och bättre möjligheter till ett framtida arbete.